Interimledelse er smart

Annonser: Akutte, forbigående eller av-og-på behov for lederkompetanse kan løse ved midlertidig ansettelser eller innleie av ledere.

Interimledelse, også kalt midlertidig ledelse eller management for hire, er rask tilgang på lederkompetanse i en avtalt periode.

Rask tilgang på lederkompetanse i en avtalt periode.

Interimledelse betyr i praksis å leie inn en erfaren og kvalifisert leder med dokumenterte resultater til å dekke et kritisk kompetansegap i en organisasjon, enten det skyldes vakanser, spesialkompetanse for å lede en krise eller endringsprosess eller engangspreget utviklingsprosjekt.

Akutte lederbehov

Akutte lederbehov kan oppstå når nøkkelpersoner blir langtidssykmeldt, ledere slutter og rekrutteringsprosessen tar tid, eller ved omstillingsprosesser. I slike situasjoner vil det være umulig å dekke behovet på kort varsel eller unødvendig å ansette permanent. I tillegg er det kanskje ingen internt i organisasjonen som er kvalifisert, eller som kan unnværes til å tre inn i stillingen.

Tre hovedkategorier

Interimledelsesoppdrag varierer i omfang og behov, men kan deles inn i tre hovedkategorier: dekke kompetansegap, endringsledelse og prosjektledelse.

Arbeidet kan ha islett av måten konsulenter arbeider på, og får en slags prosjektlogikk. Men graden av ansvarlighet som interimledere har for å gjøre en god analyse og utføre nødvendige tiltak på en vellykket måte, er det som gjør disse fasene unike for interimledelsens fremgangsmåte.

Verdien for oppdragsgiver

Interimledelse er lurt fordi:

  • Lederne blir resultat og løsningsorientert på grunn av at de er ansatt for å gjennomfør og implementere en konkret oppgave
  • Kan være på plass i løpe av timer eller dager
  • Er rekruttert på grunn av sin ekspertise noe som gjør dem produktiv fra første sekund
  • Er uten personlig bindinger til eksisterende organisasjonskultur og representerer et eksternt blikk og kan konsentrere seg om hva som er best for virksomheten
  • Siden de er innleide utgjør de ingen trussel mot den sittende ledelsen
  • Avtalt midlertidighet gjør at de kan agere uten karrieretaktikk i organisasjonen
  • Interimledere tar det fulle ansvaret for å lede bedriften (i motsetning til konsulenter som er rådgivende). De forventer å bli holdt ansvarlige for resultater. Det gir oppdragsgiver trygghet om at oppdraget forvaltes på en profesjonell måte
  • Interimledere en del av ledergruppen og har linjeansvar og den autoriteten og troverdigheten som trengs for å utøve betydningsfulle endringer i et selskap. (I motsetning til en «vikar», som er der primært for å «holde fortet»)
  • Interimledere har en sterk ansvars- og eierskapsfølelse til at oppdraget de tar på seg fordi den fremtidige oppdrag avhenger av dokumenterte resultater

Denne teksten er skrevet for Leiv Eiriksson Rådgiving og Analyse

Kommenter gjerne, men vis saklighet: