Ansetter professor i inneklima

Forretningsutvikling: Ventilasjon og Inneklima AS har engasjert professor Oddbjørn Sjøvold, NTNU, og utvikler nye inneklimatjenester.

– Vi kan det praktiske med å lage gode tekniske løsninger, når vi vet hva utfordringene er, sier daglig leder Kjell Ressem i Ventilasjon og Inneklima AS. Vi har samarbeidet med Oddbjørn Sjøvold i sommer, for å utrede en del «mystiske» inneklimaproblemer. Vi ser at hans kunnskap om inneklima og sanitasjon, kartleggingsteknikker og evne til å finne de faglige løsningene utfyller det vi kan perfekt.

Professor i sanitasjon

Oddbjørn Sjøvold ble i 1996 landets første, og hittil eneste, professor i sanitasjon og er ansatte ved NTNU.
– Sanitasjon går ut på å skape og vedlikeholde gode klima og hygieniske forhold i alle slags bygg og anlegg på en ressursøkonomisk måte ved hjelp av moderne teknologi, sier Sjøvold. Klimaløsninger har både med hygiene, komfort, økonomi og helse å gjøre.

– Jeg blir provosert når jeg fortsatt ser arkitektene tegne knøttsmå bøttekott, eller installasjoner som er umulig å holde rene.

Undervisningsmessig er faget som en del av klimateknikk ved ingeniørutdanningene.

Inneklimaanalyser

– For Ventilasjon og Inneklima AS innebærer dette en utvidelse av det vi holder på med, sier Ressem. Nå kan vi tilby dokumenterte inneklima kartlegginger og analyser på et nytt nivå.

Inneklima er et komplisert område i noen tilfeller, som forutsetter at man kan mye om teknologi. Med det er også viktig å vurdere de bygningsmessige materialer og eksiterende løsninger. Hvert bygg har sine individuelle særpreg.

Sommervarmeløsninger

– Inneklima og ventilasjon har både en varme- og en kjøleside, sier Ressem. Sommerens varmeutfordringer på en del institusjoner lokalt er eksempler på det. Med professor Sjøvold på laget er vi godt rustet til å være en samarbeidspartner for å løse slike utfordringer.

Kompetanseblanding gir gode løsninger

– Dette er også et godt eksempel på at koblingen mellom praksis og akademia gir utvikling, sier styreleder Joar Nyborg, i Ventilasjon og Inneklima AS. Når akademikeren gjennom sine kartlegginger og analyser finner ut hva som bør gjøres, kan praktikerne med oppdaterte teknologikunnskap raskt foreslå hvordan det kan gjøres. Slike møter mellom oppdatert fagkunnskap og praksiskompetanse gir gode løsninger.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: