Maurtuva: Håpets pensjonat

Innovasjon: Maurtuva GårdsPensjonat er et helgetilbud for yngre personer med kognitiv svikt. På programmet står trim, psykologtimer, gruppesnakk, sosialt samvær og masse deilig mat.

– Vi har holdt på i seks år med TrivselsTreff for hjemmeboende personer med demens i Inderøy kommune, og etter hvert også turer og enkeltovernattinger, sier daglig leder Kjerstin Heggdal Grimstad, Maurtuva Vekstgård AS. For tiden har vi under utprøving et regionalt helgeovernattingstilbud for yngre personer med kognitiv svikt: GårdsPensjonat.

KUNNSKAP: – Både fagkompeasne og utvilingskompetanse er viktig, sier daglig leder Kjerstin Heggdal Grimstad, Maurtuva Vekstgård AS. (Foto: Morten Stene)

I tillegg tilbys FamiliFakultetet, for personer som ønsker å bli bedre i forelderrollen, samt psykologtjeneste og sakkyndige oppdrag.

Maurtuva Vekstgård AS, Inderøy, er en sosial entreprenør, og godkjent Inn på tunet-bedrift.

I forkant

− Maurtuva Vekstgård utfyller kommunens tilbud og spiller på lag med kommunene som er vår primære kunde, sier daglig leder Kjerstin Heggdal Grimstad. Vi prøver å være i forkant når det gjelder nye tilbud.

Overnattingstilbudet vårt GårdsPensjonat er et pilotprosjekt og har klare innovative elementer når det gjelder arbeidsmetodikk, pårørendeinvolvering og inkludering av nærnettverket. Tilbudet vekker nasjonal interesse.

Demens og håp

– Å få en demensdiagnose i yngre år er en erfaring det er vanskelig å sette ord på i det daglige. På gårdsensjonatet er noe av agendaen å sette ord på «elefanten i rommet», sier faglig ansvarlig Ida Stene Tangstad, ved Martuva Vekstgård.

ELEFANTEN I ROMMET: – En demensdiagnose i yngre år er  vanskelig å sette ord på i det daglige, sier faglig ansvarlig Ida Stene Tangstad, Martuva Vekstgård. (Foto: Morten Stene)

Å få beskjed om at man har en kognitiv svikt kan være et varsel om at livet slik du kjenner det vil endre seg med en mye kortere tidshorisont enn tidligere forventet. Sykdommen rokker ved alt. På Maurtuva Vekstgård har man erfart at mange i en slik situasjon trenger hjelp til sortering og avklaringer, og fokusere på håpet og muligheten som tross alt finnes.

– Vi må kunne snakke om håp, sier psykolog Trude Hoff. Sykdommen går én vei, den kan ikke stoppes. Vårt prosjekt er å hente fram håpet for den tida man har igjen. De fleste setter pris på å få snakke om dette.

Les mer i Tidsskriftet aldring og helse om Søker håp og samhold i en utfordrende situasjon

Ting tar tid

− Det at kommunen er med oss i utviklingen gjennom langsiktige avtaler er en suksessfaktor, sier Grimstad. Men vi opplever likevel at ting tar tid. Av og til er innovasjoner så annerledes at de forstyrrer den eksisterende tenkingen, og da er det mye som må på plass av rutiner og regelverk også for kommunene.

Kompetanse

− Men vi ser også at det å ha, eller knytte til oss, kompetanse er viktig, sier Tangstad. Både fagkompetanse, med også utviklingskompetanse og -kapasitet gjennom forskning. Med oss i utviklingen av GårdsPensjonatet har vi blant annet med oss Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling.

− Vi har fått veldig god respons på tilbudet vårt både fra dem vi henvender oss til, men også kommunen og fagmiljøene. I 2015 fikk Maurtuva Vekstgård Nasjonalforeningen for folkehelsen Nord-Trøndelag sin demenspris.

− Vi ønsker fortsatt å være en spydspiss i utviklingen av gode og framtidsrettede velferdstilbud, sier Grimstad. Gjerne i lag med kommune og frivilligheten på Inderøya og i fylket ellers.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: