Skognæringa i Trøndelag vil samarbeide mer

Innovasjon: Et treårig nettverkssamarbeid blant skog- og trebaserte bedrifter i Trøndelag har økt verdiskapingen med 29 prosent. Nå planlegges ytterligere samarbeid.

Under vignetten Næringsklyngen Arena Skog har trønderske skog- og trebaserte næringsutøvere samarbeidet om en felles visjon og prosjektet. En undersøkelse viser at bedriftene i nettverket har økt sin omsetning med 19 prosent i perioden 2015 til 2018. Verdiskapingen har økt med 29 prosent i samme periode

Opprykk til Arena Pro

Arenaprogrammet er en del av det nasjonale innovasjonssatsingen Norwegian Innovation Clusters til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Dette er et trappetinnsopplegg. Arena er første tinnet.

Nå søker skog- og trebransjen om «opprykk» til Arena PRO for å videreutvikle klyngens strategiske og kommersielle betydning utover å være en koblings- og samhandlingsarena.

Utvikler tenkingen

– At bedriftene i klyngen er så godt fornøyd med utviklingen at de ønsker å gå videre med samarbeidet innenfor Arena Pro, er svært hyggelig, sier prosjektleder Kjersti Kinderås, Arena Skog.

– Vi har i flere år forbedret våre prosesser. Gjennom Arena Skog har vi blitt utfordret til å tenke helhet og sluttbruker, sier Gisle Tronstad i Inntre Kjeldstad.

Fiskefôr og gjødsel av tre

– Fokus framover blir økt kommersialisering med vekst som mål, sier Kinderås.  Dette skal blant annet skje ved utvikling og innovasjon innen trebygg i urbane omgivelser, høye trekonstruksjoner, fiskefôr laget av trebasert fiber og trebasert gjødsel.

Om Arena Skog

Arena Skog er en skog- og trebasert næringsklynge som fasiliterer industriell produksjon av bygg og trefiber med utgangspunkt i Trøndelag.  Klyngens mål framover er å identifisere og utnytte kommersielle muligheter innen bioøkonomi. Klyngen skal koble sammen og etablere raskere og mer direkte arbeidsformer (block chains) og korte ned tiden fra ide til marked.

Medlemsbedriftene ønsker å stå samlet som en framtidsrettet næringsklynge preget av markedsorientering og innovasjon. Et av målene i samarbeidet er å øke bruken av tre og trefiber innen eksisterende og nye markedsområder.

Om Arena og Arena Pro

Programmet Norwegian Innovation Clusters eies av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: