Innovasjon i regnskapsbransjen

Økonomi: Regnskapsbransjen er i omstilling. Teknologi, kompetanse, nye partnerskap og bransjeglidning er stikkord.

Digitaliseringen har inntatt regnskapsbransjen.

– Det skjer en posisjonering og konsolidering gjennom oppkjøp i bransjen, sier førstelektor Torstein Gustavsen, Handelshøyskolen Nord universitet, som arbeider med en studie av utviklingen i regnskapsbransjen.  Men det dreier seg også om volum og størrelse. De store får bedre forutsetninger for å utvikle spesialiserte fagstaber for eksempel innen økonomirådgivning, skatt og ikke minst informasjonsteknologi.

– Det er også andre utviklingstrekk på gang. Bankene er offensive på regnskapssiden og programvareleverandørene bygger inn banktjenester i sine verdikjeder, forteller Gustavsen.

Et eksempel på dette er SpareBank 1 Regnskapshuset  sitt oppkjøp av KL Regnskap Taraldsen i Steinkjer og Viken Regnskap i Stjørdal. I løpet av de siste ti årene har selskapet gjennomført over 50 oppkjøp og vil passere 500 ansatte i løpet av 2019. Og SpareBank 1 Regnskapshuset er i samtale med flere regnskapsbedrifter Trøndelag.

Kunden på vandring

– Men kundene har også et ord med i laget, sier Gustavsen. Ikke alle er klar for å bli digital, mange foretrekker å være papirbasert. Ei heller liker ikke alle sammenblanding av bankvirksomhet og regnskapstjenester.

– Vi har fått flere kundehenvendelser etter fusjonene mellom Sparebank 1 Regnskapshusets og KL Regnskap Taraldsen, bekrefter daglig leder Stein Markhus i Steinkjer Regnskap.

Bransjeglidning

Samtidig spiser systemleverandørene seg inn på regnskapskontorene.  Systemleverandørene lokker med gjøre-det-selv løsninger. Men mange kunder opplever at det ikke er så enkelt. Samtidig øker kravene til regnskapsføring, som igjen favoriser er regnskapsbyråene både når det gjelder praktisk føring, rådgivning og kontrolleroppgaver.

– Her er både krefter og motkrefter i skjønn forening, sier Gustavsen.

Mer konkurranseutsatt

Skrekkscenariet i bransje er at regnskapsføreryrket digitaliseres og regnskapet bli laget av roboter. Trøsten er at de fleste mener at det vil være kompetanseoppgaver som videreføres.

– Jeg tror det blir mye å gjøre på regnskapskontorene framover hvis de er flinke. Kravene til regnskap og økonomistyring vil øke, sier Gustavsen. Men dette er på områder som til dels vil være i konkurranse med banker, revisorer, jurister etc.

Nye verdiløfter

– Det er åpenbart at de pågående prosessen i regnskapsbransjen er kompetansekrevende, sier førstelektor Torstein Gustavsen, Nord universitet. Samtidig er dette en kompetanse som går utover den den klassiske kjernekompetansen til regnskapskontorene.

Digitaliseringen vil endre forretningsmodellene, prisstruktur og arbeidsmetoder for regnskapsførerne.  Dette fører til bransjeglidninger, nye teknologiske arbeidsprosesser og endret arbeidsdeling mellom kunde, regnskapskontorene og systemleverandører.

Skreddersydd service

– Vi møter utviklingen med å være nær kundene og lage løsninger som passer kundenes ønsker og kompetanse, sier Stein Markhus, daglig leder i Steinkjer Regnskap AS. Vi tar på alvor at vi er en servicebedrift. Det betyr skreddersydde kundeforhold og digitalt tilpassede løsninger som gjør regnskapsføringen enkel å gjennomføre og nyttig i beslutningsprosessene.

– Samtidig er vi et såpass stort fagmiljø at vi har kompetanse på spesialområder som for eksempel eiendomsoverdragelse og digital dokumentflyt. Vi har spisskompetanse på flere av de teknologiske plattformene i bransjen, sier Markhus.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: