Deler erfaringer med sosialt entreprenørskap

Næringsliv: Ei ny bok, med den litt rare tittelen ReSeNS, inneholder praktiske eksempler og erfaringer på sosialt entreprenørskap.

Boka er resultatet av et flerårig norsk-svensk prosjekt med utprøving av samfunnsentreprenørskap. Ti kommuner, seks rådgivningsselskaper og et femtitalls virksomheter danner grunnfjellet i prosjektet Regional utvikling og Samfunnsentreprenørskap Norge–Sverige – forkortet ReSeNS.

Deler erfaringer

– Prosjektet har vært både et forskingsprosjekt og et utviklingsprosjekt i regi av Interreg, forteller norsk prosjektleder Britt Paula Mørkved, Nord universitet. Arbeidet i praksisfeltet har bestått av å prøve ut og eksperimentere. Noen har lyktes, andre har feilet. Felles for alle er at vi ha lært av det. Disse erfaring deler vi i denne boka som består av anvendte praksisrefleksjoner.

Hva er sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap, eller samfunnsentreprenørskap, er et relativ nytt og uferdig fag og praksisområde.

– Sosialt entreprenørskap er næringsvirksomhet med sosiale formål, sier Mørkved. Det ligger i skjæringspunktet mellom næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og frivillighetsarbeid. Internasjonalt er dette ei stor greie, mens vi i Norden er i oppstarten.

På samme måte som miljømessig bærekraft har blitt akseptert som en arbeidsbetingelse, kommer fenomenet sosial ansvarlighet til å gjøre sin inntreden i stadig sterkere grad.

FN har for lengst satt dette på dagsorden gjennom sin bærekraftsmål. Den nye ressurslogikken som blant annet gjør seg gjelden gjennom Kommune 3.0 logikken og økt innbyggerinvolvering akselerere relevansen av for sosial økonomisk virksomhet.

Nøkkelen er forretningsmodellen

I bok har vi stemmene til kommuner som står midt oppi det å tenke annerledes når det gjelder velferd til innbyggerne.  Mange sosiale entreprenører strever med å få til bærekraftige virksomheten, og deler sine erfaringer i så måte. Endelig har et kobbel bedriftsrådgivere vært med å utvikle nye arbeidsmetoder.

– Nøkkelen er forretningsmodellen også innen sosial økonomisk virksomhet, selv om vektlegging av de ulike komponentene er litt forskjellig fra ordinær kommersiell virksomhet, sier Mørkved.

Tilgjengelig gratis

Bok kan lastes ned digitalt, ut bindinger eller kostnader. Som i all forskning er formålet å utvikle og dele kunnskap

– Ønsker noen en fysisk papirkopi så har vi et begrenset antall eksemplarer til utdeling. Her gjelder prinsippet om først til mølla så ta kontakt, sier Mørkved.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: