Innovasjonscampus på dagsorden under Forskningsdagene

Næringsliv: Innovsjonscampus Steinkjer sto på programmet ved flere anledninger under Forskningsdagene 2018 i Steinkjer.

– Får vi til den rette kulturen i samspillet mellom akademia, studenter og næringslivet, blir Innovasjonscampus Steinkjer genial, sa Svein Roar Lindseth, på Nord innovasjon AS sitt arrangement «Fra forskning til anvendelse» under Forskningsdagene.

Lurt, men …

Lindseth tok utgangspunkt i sine erfaringer med å bygge næringssamarbeidet Drivhuset i Steinkjer. Hans konklusjoner var at samarbeid og samlokalisering er lurt, men det gjør seg ikke sjøl.
– Vi brukte to år på å utvikle samhandlingsplattformen i Drivhuset, sa Lindseth.

Begynn å tren

Også på Steinkjer Næringsforums frokostmøte sto forskning og innovasjonscampusen på programmet. I forlenges av erfaring med at det tar tid å utvikle samarbeid, var Lindseths hovedpoeng at det er viktig å begynne å trene nå, selv om innflytting ikke er før sommeren 2019.

– En fin lavterskeløvelse er å samarbeide med studenter om bacheloroppgaver, sa Lindseth.

Tid for bacheloroppgaver

På de fleste studieretningene legges grunnlaget for bachelorgradsoppgaven på høsten, mens selve arbeidet gjennomføres i første halvdel av 2019.

Oppgaven tilsvarer to og et halvt studentmånedsverk, og er en utredning av en ikke-trivielle problemstilling. Kvalitet på arbeid vil selvsagt kunne variere. Men uten unntak sier alle som engasjerer en studentgruppe at det er nyttig bare det å samhandle med studentene.

Innovasjonscampus Steinkjer

Innovasjonscampus Steinkjer er den framtidige samlokalisering av Nord universitet og et 30-talls andre virksomheter. Det bygges i dag 7.400 arealeffektivt og tidsriktig kvadratmeter nytt areal i Skolegata 22, hvor det innbys til felles bruk, smarte løsninger og åpen innovasjon. Utbyggingen gjennomføres av Steinkjer kommune ved DH Eiendom AS, i samarbeid med Statsbygg.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: