Steinkjermartnan skal være en handelsfest

Handel: Martnan er et tradisjonelt signalarrangement for Steinkjer. En levedyktig tradisjon som stadig må fornyes og tilpasses nye tider og ideer.

Kirsti Arntsen
HANDELSFEST: Martnashandelen skal være litt annerledes enn hverdagshandelen, sier påtroppende martnasgeneral Kirsti Arntsen, Steinkjer Næringsforum. (Foto: Morten Stene)

Steinkjermartnan 2018 var stort sett på det jevne, tross dårlig vær, viser den interne evalueringen. Det var 240 utleide boder, hvor sju av ti var lokale. Også antall solgte billetter til Torgarrangementet var  bra, med ca. 1600 solgte billetter på lørdag. Det er betydelig flere enn 2017, men færre enn 2016. Arrangementsteknisk fungert det bra.

Steinkjermartna har ingen formell telling av besøkende. Med besøkstall fra andre lokaliteter i Steinkjer viser en liten nedgang i besøket i 2018 sammenlignet med tidligere år.

Et attraktivt marked

Kjernen i Steinkjermartnan skal være handel. Utstillerne er viktig, og det å klare å være et attraktivt marked er viktig. Skal kundene komme, må opplevelsen være en kombinasjon av trivsel og godkjøp.

– Dere bruker begrepet «utstillere» i evalueringen. Er «utstillere» noe annet enn næringslivet i Steinkjer?

– Njaa – martnashandel skal være litt annerledes enn hverdagshandelen. Gjerne i form at håndverksprodukter, matspesialiteter og noe annet, sier dagligleder Kirsti Arntsen, Steinkjer Næringsforum.  Med samtid ønsker vi å skape engasjement rundt martnan for hele næringslivet. Det er et faktum at arrangementet trekker mye folk til byen, så det å utnytte denne «ringvirkningen» er et potensial vi må sett mer fokus på.

Trivsel og underholdning viktig

– Årets åpningsarrangement med Venneby var en suksess og dro mye folk til martnan, forteller Arntsen. Vi tenkte to tanker i samtidig: både å skape trivsel og å trekke folk til handlegata. Mulig vi må tenke annerledes rundt festen på kveldstid også.

Tivoli er en del av martnan for den yngre garde. Arrangementsmessig er de veldig godt fornøyd med Steinkjermartnan, takke være et godt samarbeid med Steinkjer kommune blant annet.

Men tivoliet melder at de har en nedgang i besøket.
– Vi får håpe det skytes været i år, sier Arntsen.

Flere målgrupper

Steinkjermartnan som arrangement skal tilfredsstille flere målgrupper, noe som krever kløkt. Lag og foreninger er også en viktig ingrediens på martnan.

– Ja martnan er viktig, sier Erling Koldaas, leder for Forening gamle Steinkjer. For oss er medlemskontakten viktig, og vi legger opp til å ha noe nytt å tilby hvert år. Men det er ikke til å stikke under en stol kostnadene for å delta er så høye at vi teller på knappene hvert år.

Konkurrerer med Trondheim

Matfestivalen i Trondheim vurderes som den største konkurrenten. Sier arrangementsjeger Anita Østby, Steinkjer næringsforum. Den har lyktes å bli en attraktiv salgsarena for lokale matprodusenter fra Innherred også. Dette er matprodusenter som Steinkjermartnan også gjerne skulle hatt som tilbydere. Med flere melder de har ikke kapasitet til å være begge stede, rett og slett fordi de ikke har nok varer.

På underholdningssiden er Sverresborg Arena i og med at de har parallelle arrangement. Steinkjerfestivalen er også en konkurrent i og med at de er i ferd med å ta over rolle som komme-hjem arrangement for yngre generasjoner.

Martnastivsel
TRIVSEL VIKTIG. Både besøkende og utstillerne skal ha det trivelig. Her serveres morgenkaffe til utstillerne, med smil og latter. (Foto: Kirsti Arntsen)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: