Presenterer fremtidens nabolag på NRK-tomta

Nyheter:

NRK-bygget på Lø blir pilotprosjektSteinkjer kommune er en av syv byer som skal ha en pilot på nullutslippsnabolag, og kommunen har valgt det gamle NRK-bygget på Lø i Steinkjer som utgangspunkt for en slik pilot. NRK-bygget skal bygges om til en barnehage og det skal bygges 20 eneboliger rundt barnehagen. Hele dette området blir et pilotområde i forskningsprogrammet.Arrangementet er en del av Forskningsdagene, og Gunvor Aursjø fra Steinkjer kommune og Erik Hatling fra NTE vil snakke mer om dette prosjektet under fredagens ufomelle foredrag i NTE-kantina.Dette er et prosjekt med store ambisjoner, og det skal utvikles sju nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i dette prosjektet.De sju områdene er lokalisert ulike steder i Norge, og omfatter både nye og eksisterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. Områdene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

Tett samarbeid for bedre miljø

FME ZEN blir et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) finansiert av Norges forskningsråd og 35 partnere. NTNU er vertsinstitusjon og leder senteret sammen med SINTEF.Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljø lokalt og til å nå nasjonale klimamål.Senteret får en ramme på 400 millioner kroner fordelt over 8 år. Forskningsrådet finansierer halvparten av budsjettet, partnerne den andre halvdelen med egne penger og egeninnsats.Dette er et tydelig budsjett til forskning og innovasjon; til kraftfull innsats hos den enkelte industripartner og offentlig partner slik at resultater utvikles og implementeres i den enkelte organisasjon og i fellesskapet.[su_spacer size="40"]]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: