2,8 mill. kroner til næringsrettet digital kompetanseheving

Digitalisering: Lokale næringsforeninger og Nord universitet får støtter fra Kompetanse Norge til videreutdanning i digital utvikling.

Steinkjer Næringsforum, Verdal Næringsforum, Namdal Næringsforening , Ranaregionen Næringsforening og Handelshøgskolen Nord universitet Steinkjer har fått penger til videreutdanningsprogrammet «Digital transformasjon i min virksomhet»

Dette videreutdanningstilbudet har hovedvekt på digitale læringsaktiviteter. Næringsforeningene skal rekruttere deltagerne og fasilitetere møteplasser og gjennomføre arbeidsseminarer. Nord universitet skal stå for den faglige leveransen.

InnoCamp i praksis

– Dette er en videreføring av et forprosjekt vi har i om digital oppskalering, sier daglig leder Kirsti B. Arntsen, i Steinkjer Næringsforum. Dette er en forsmak på det vi håper å oppnå med InnoCamp: økt samhandling mellom bedrifter i hele regionene, sammen med akademia, om innovasjon og utvikling.

Kurstilbudet er på 30 studiepoeng med oppstart våren 2020, og målgruppe er ledere i små og mellomstore bedrifter. På planen står fire kurs:

  • Digital markedsføring og nye forretningsmodeller
  • Digital beslutningstaking og strategi
  • Forståelse av teknologi og hva teknologi gjør med markeder og bedrifter
  • Cyber sikkerhet

Nødvendig konkurransekraft

– Vi opplever stor interesse for digital kompetanse i næringslivet. Utdanningstilbudet vi nå kan tilby treffer et behov medlemsbedriftene har, sier daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Verdal Næringsforum.

Næringsforeningene representerer totalt i overkant 1.000 virksomheter som nå vil få tilbud om videreutdanning i digital utvikling.

– Vi har et variert næringsliv, men fellesnevneren for alle er at de må henge med digitalt for å følge utviklingen som skjer i resten av verden, sier daglig leder Amund Lein i Namdal Næringsforening.

 Framtidas universitet

– Læringsmodellen vil bestå av blandede undervisningsformer, hvor vi kombinerer samlinger med digitale læringsaktiviteter på en gjennomtenkt måte. Når vi gjør dette sammen med kompetente næringsaktører skaper vi en helt ny læringsarena med mye høyere relevans. Dette er framtidas universitet, sier stipendiat Lars Hovdan Molden, Handelshøgskolen.  Fordelingen mellom samlinger og aktiviteter på nett kan variere. Poenget med «Blended learning» er å utnytte styrkene til både digitale og ikke-digitale undervisningsmetoder, på en måte som gjør at den totale læringen blir bedre.

Online-campus kombinasjoner

Vi ønsker å kombinere korte introduksjonsvideoer, både egenproduserte og fra andre kilder, med quiz og andre former for interaktivitet. Det vil også legges opp til kollegasamtaler mellom studenter online for å fostre samarbeid. Det vil i tillegg arrangeres en samling på starten og slutten av alle kursene.

– På samlinger benytter vi den veletablerte Harvard-metoden hvor vi anvender teori på praksis gjennom case-undervisning, sier Molden. På denne måten drar vi næringsrelevans til et nytt nivå og integrerer næringslivet tett inn i undervisning. Nord universitet har flere lokasjoner i Trøndelag og Nordland og et nettbasert tilbud gjør det mulig å tilby videreutdanningen på ulike steder til samme tid. En Online-Campus-kombinasjon vil kunne tilbys til større målgrupper, på ulike lokasjoner.

Permanente kurs

– Det er et mål at disse kusene skal bli permanente tilbud på valg- og spesialiseringsretninger på Nord universitet sine tilbud innen området som økonomi og innovasjon, sier Molden. Sentret Digital innovasjon og Grønn bærekraft (DigInn) ved Handelshøgskolen Nord universitet vil knytte aktuelle forskning inn mot de ulike kursene.

16 prosjekter fikk penger

«Digital transformasjon i min virksomhet» er ett av 16 prosjekter over hele landet som får midler fra Kompetanse Norge til å utvikle nye videreutdanningstilbud som skal hjelpe næringslivet til å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Dette er en del av regjeringens kompetansereform Lære hele livet.

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: